PROJEKTI UDRUŽENJA

Istraživanje Koliko poznaješ BiH?

Koncept projekta se ogleda u anketnom upitniku koji je koncipiran taok da pokrije sva područja BiH. Istraživanje je rađeno na 500 uzoraka. Rezultati istraživanja pokazuju da preko 60% učesnika nije dovoljno upoznalo BiH.

Komparacija Sarajeva nekad i sad

Komparacija Sarajeva nekad i sad

Koncept projekta se ogleda u detektovanju arhivskih fotografija i snimka grada Sarajeva, starih nekoliko desetina ili preko stotinu godina. Nakon detekcije, članovi Udružrnja su uradili fotografije trenutnog stanja Sarajeva sa identičnih lokacija. Potom smo spojili fotografije i napravili komparaciju, tako da se stekne utisak putovanja kroz vrijeme

Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu

Digitalizacija spomenika

Mapiranje srednjovjekovnih gradova, nošnji kraljeva i vitezova srednovjekovne Bosne. U realizaciji ovog projekta, pomoglo nam je udruženje Rotor i etno selo Kotromaničevo. Tom prilikom smo posjetili Vranduk, Doboj i Maglaj. Nastavak projekta je uslijedio jako brzo, pa smo posjetili i mapirali i druge stare gradove srednjovjekovne Bosne

Svaki spomenik ima svoj značaj

Svaki spomenik ima svoj značaj

Projekat realiziran u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja KS. Trenutno je u fazi izrada dokumentarnog filma. Koncept se ogleda u održavanju historijskih edukacija na spomen obilježjima i digitalizacija spomenika iz ratnog perioda 92-95. Odabrali smo deset kulturno-historijskih lokacija važnih za historiju Bosne i Hercegovine

Mapiranje znamenitosti Jablanice

Mapiranje znamenitosti Jablanice

U saradnji sa turističkom zajednicom Visit Jablanica i JU muzej Bitka za ranjenike na Neretvi realizirali smo projekat mapiranja znamenitosti Jablanice. U sklopu ovog projekta pripremamo kratkometražni edukativni film o Memorijalnom kompleksu Bitka na Neretvi u Jablanici koji predstavlja spomen - kompleks vezan za obilježavanje Bitke na Neretvi. 

Turističko-informativni portal www.posjeti.ba

Turističko-informativni portal www.posjeti.ba

Samoodrživi pilot projekat www.posjeti.ba, na kojem možete pronaći šta posjetiti u BiH, koju avanturu doživjeti, koji spomenik prirode obići, ideje za jednodnevne i višednevne izlete. Na portalu se nalazi autorki materijal članova Udruženja. Kroz kategorije  smo odlučili da obuhvatimo turiste, avanturiste, ljude koji vole turizam, tradiciju i lijepe priče. 

Izrada aplikacije za lakše pronalaženje mapiranih objekata

Izrada aplikacije za lakše pronalaženje mapiranih objekata

Izrada interaktivne mape koja obuhvata turističke destinacije i lokacije, avanturističke aktivnosti, kulturno-historijske znamenitosti i spomenike, ali i gastronomsku ponudu i  smještajne kapacitete unutar BiH. Mapa je korisna svim turistima ali i stanovnicima BiH koji planiraju putovanje, te žele se informisati o tome šta mogu posjetiti na određenoj lokaciji.

Digitalizacija kulturnog naslijeđa

Digitalizacija kulturnog naslijeđa

Ima za cilj digitalizaciju i mapiranje spomenika značajnih za historiju Bosne i Hercegovine. Uz pomoć digitalizacije spomenika, značajno će se povećati dostupne informacije o spmenicima koji su značajni za cjelokupnu bosanskohercegovačku baštinu. Kulturna baština na području Bosne i Hercegovine predstavlja značajan segment svjetske baštine.

Radionice dramske sekcije i predstave

Radionice dramske sekcije i orgnizacija festivala

Projekat se ogleda u organizaciji radionica i dramskih sekcija na kojim su naši predstavnici sa učenicima onovnih škola KS raditi na razvoju glumačkih vještina. Uz to, realiziran je i festival drame “Dani teatarske umjetnosti”, koji je ponudio kvalitetan i bogat prateći program. Pri realizaciji festivala ekipa Udruženja je pružila podršku i pomoć KUD "Ekrem Mujkić"

Grupacija portala domacin.ba

Grupacija portala domacin.ba

E- sajam namjenjen prezentaciji privrednika iz BiH koji reprezentativno potiču turizam u BiH. Blog portal namjenjen za promociju tradicije, seoskog turizm, zanata i savjetovanje koje olakšava život.

Designed by Armin Bečić