PROJEKTI UDRUŽENJA

Izrada aplikacije za lakše pronalaženje mapiranih objekata

Projekat u kojim želimo olakšati pronalazak objekata koji su značajni i već mapirani

Digitalizacija spomenika

U toku 2019 godine Udruženje Mapa kulture počinju sa digitalizacijom i mapiranjem spomenika značajnih za historiju

Radionice dramske sekcije i predstave

Projekat u kojem će naši predstavnici sa učenicima raditi na razvoju glumačkih vještina. Takođe u 2019 na više lokacija će se naši članovi igrati i predstave.

Arheološka iskopavanja i mapiranje spomenika

U toku 2019. godine areholozi, historičari i geografi Udruženje Mapa kulture počinju sa prvim iskopinama i mapiranjem spomenika značajnih za historiju

Portal posjeti.ba

Portal namjenjen za promociju prirodnih ljepota, atraktivnih lokacija i svega što je vezano za turizam

Grupacija portala domacin.ba

E- sajam namjenjen prezentaciji privrednika iz BiH koji reprezentativno potiču turizam u BiH. Blog portal namjenjen za promociju tradicije, seoskog turizm, zanata i savjetovanje koje olakšava život

Designed by Armin Bečić